Privacyverklaring (AVG)Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
======================================
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.
Havoort vof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Graveercentrale.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Havoort vof verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw Ip - adres
======================================
WAAROM  Havoort vof  GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit te leveren relatiegeschenk met graveerwerk.

======================================
HOE LANG  Havoort vof  GEGEVENS BEWAART
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om onze doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
======================================
DELEN MET ANDEREN
Havoort vof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
======================================
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Graveercentrale.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
======================================
GOOGLE ANALYTICS
Havoort vof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Graveercentrale.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Havoort vof  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Havoort vof  heeft hier geen invloed op.
Havoort vof heeft Google geen toestemming gegeven om via Graveercentrale.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
======================================
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@graveercentrale.nl

Havoort vof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
======================================
BEVEILIGEN
Havoort vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Havoort vof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Havoort vof  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Havoort vof  op via info@graveercentrale.nl

https://www.graveercentrale.nl is een website van Havoort vof
Havoort vof is als volgt te bereiken:
Han van Oort
Korte Molenstraat 20
5413DT Cuijk (NL)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Eindhoven: 16058126
Telefoon 0485-313262
E-mailadres: info@graveercentrale.nl
=======================